Dikkat Edilmesi Gerekenler

Alarm Sistemlerinin Kurulumunda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Alarm sistemi kurulumunda ezberci ve yanlış bilgililerin olmaması, özellikle riskin ve olayların arttığı günümüzde stabil sistemler yapmak, üzücü olaylarla karşılaşmamamız  ve hizmet kalitemiz için önem arz etmektedir. Kullandığımız ürünlerin özellikle belirlenmiş standartlara sahip olması ve talebi karşılaması gerekmektedir. Bu hususlar zaman içinde prensip haline getirilmelidir,

• Alarm Panelleri kolay ulaşılabilir ve bilinen bir konumda olmamalıdır.     

• Alarm Panelinin topraklaması özellikle kablolu sistemlerde mutlaka yapılmalıdır.      

• Kullanılan kablolar standartlara haiz kablolar olmalıdır k, uç birimlerden sağlıklı veri alışverişi yapılabilinsin. Kesinlikle telefon kablosu,cat5 benzeri ürünler kullanılmamalıdır.      

• Özellikle dedektörler için mutlaka montaj yükseklikleri ve kurulum kitapçığında yer alan ayarlamaları itina ile yapılmalıdır. Dedektör tipine göre algılama mesafesi değişeceğinden bu hususa dikkat edilerek alandaki dedektör sayısı tespit edilmelidir.      

• Zone kontrol dirençleri mutlaka uç birimlerde olmalıdır ve mümkün olduğunca birbirine seri uç birim bağlantılarından kaçınılmalıdır.      

• Mutlaka sabotaj sistemi kullanılmalı, kesinlikle sabotaj sistemi ve algılama uçları zone yetersizliği gibi nedenlerle seri olarak bağlanılmamalıdır. 

• Kullanılan harici siren uygun ses şiddetinde (dB) olmalı fazla veya düşük olmasından kaçınılmalıdır, harici siren; koruması yapılan bina,işyeri,ev gibi yerlerin ön kısmına görülebilir ancak ulaşılamayacak bir konuma yerleştirilmelidir.      

• Mutlaka müşteri eğitimi eksiksiz olarak verilmeli ve bir kullanıcı kitapçığı müşteriye bırakılmalıdır.      

• Kullanılan ürünlerin dünya standartlarında olması hizmetin kalitesini ve sistemin stabil olmasını yüksek seviyede etkileyeceğinden maliyeti düşürücü ancak risk oluşturacak menşeysiz ürünler kullanılmamalıdır.      

• Kurulan sistem üzerinde mutlaka fabrikasyon olan, programlama, teknisyen şifresi gibi şifreler değiştirilmelidir.      

• Eğer sistem bir  Alarm Merkezine bağlanılacaksa mümkünse bir iki gün test süresi belirlenmeli ve Alarm Merkezi ile müşteri arasındaki ilişkinin nasıl olacağı net bir şekilde ifade edilmelidir.