0 532 605 13 45

Top Panel
Perşembe, 21 Ekim 2021

Çevre Güvenliği

ÇEVRE GÜVENLİĞİ

Uygulama alanı tesis çevrelerinde bulunan tel örgüler (fens) dir. Mikrofonik kablo, fens üzerine hat boyunca monte edilir. Fens veya mikrofonik kabloya uygulanacak olan herhangi bir mekanik müdahale ( sallama, kesme, koparma vb.) durumunda merkeze alarm bilgisi gönderilmektedir. 

Mikrofonik kablo bölgelere (zone) ayrılarak alarmın hangi bölgeden geldiği saptanabilir.  

Uygulama alanı tesis çevrelerinde bulunan duvarlar, tel örgü ve korumasız alanlardır. Alıcı ünite ve verici ünite olmak üzere iki bölümden oluşan sistemde söz konusu ünitelerin birbirlerine ışın demetleri göndermesi ile görünmez bir koruma duvarı oluşturulmaktadır. İnfrared ışınlardan oluşan görünmez duvar kesildiğinde (alıcı, ünite ile verici ünite arasına bir cisim girdiğinde) infrared bariyerlerden merkeze alarm bilgisi gönderilmektedir. 
 Çeşitli uygulama tekilleri ile harici ortam çevre güvenliği için en ideal çözüm, yer altı koruma sistemidir. Tümüyle toprak altına yerleştirilen sistem diğer sistemlerin uygulanacağı tesislerde çözümler sunmaktadır. Yüzeyde oluşan basınç farklılıklarının algılanması ile çalışan sistemde yer altı tüpleri rastgele güzergahlarda yerleştirilerek korunmakta olan alanın saptanması imkansız hale getirilebilir.
Uygulama alanı tesis çevrelerinde bulunan duvarlar ve tel örgülerin üzeri veya önüdür. Duyarlı kablolar birbirlerine paralel olarak ortalama 15 cm aralıklarla uygulanır. Kablo birbirinden 2,5 ~ 3 m uzaklıktaki direklerle desteklenmelidir. 

Kabloya uygulanacak olan herhangi bir mekanik müdahale (sallama, kesme, koparma vb.) durumunda merkeze alarm bilgisi gönderilmektedir. Duyarlı kablo bölgelere ayrılarak alarmın hangi bölgeden geldiği saptanabilir.

 

Çevre Güvenlik Sistemleri

Çevre güvenlik sistemlerinin kurulu olduğu mekanda bulunan kameralar, sisteme entegre edilerek  alarm anında güvenlik ofisinde bulunan izleme monitörlerinin direk alarm oluşan yerlerdeki kameraları açması ile hızlı bir şekilde müdahale edilmesini sağlar. 

çevre güvenlik sistemleri rüzgardan kaynaklı oluşan titreşimlerden, belli boyut ve ağırlıklardan dolayı asılsız alarm vermezler. Çevre güvenlik sistemleri kurulumu düşünülen yerlere göre seçilir ve projelendirilir.  

Çevre güvenlik sistemlerinin projelendirmesi, mekanda yapılan keşif sonrası kullanılacak modeller belirlenerek bilgisayar ortamında hesaplamalar yapılarak hazırlanır.
Projelendirme sonrası kullanılması planlanan ürünlere göre gerekli altyapı çalışması yapılır. Altyapı çalışması mühendisler tarafından kontrol edildikten sonra teknikerler ürünlerin montaj lamasını yaparlar. En son olarak işinde uzman mühendisler sistemi devreye alırlar.